HR

Jag erbjuder tjänster inom hela HR-uppdraget, från konsultation till implementering. Jag kan erbjuda on-site interrimuppdrag eller täcka för vakanser, samt när ni behöver extra resurser inom ramen för kritiska projekt.

Jag erbjuder också HR-support, råd, vägledning samt policy-skapande. 


Mina specialområden: 

Ledarskapsutveckling - Effektivisering/arbetssätt för ledningsgrupper 

Organisationsutveckling - Bygga upp HR avdelningar

Digitalisering av HR processer

Talent management
Strategiskt HR arbete - Utveckla och implementera HR processer 
Personalhandböcker

Utformning av utvecklingssamtal 

Lönesamtal/Lönesystem
GDPR 
Avtalsskrivning och lönesättning i samband med rekrytering

Förändringsprocesser – t ex sammanslagning av bolag, uppköp, nedläggning av filialer med uppsägningar, permitteringar och kompetensutvecklingsåtgärder som följd 

 

Övriga kompetenser 
Arbetsrätt 
Rehabilitering 
Lön

Medarbetarenkät

HR System

 

VD stöd

Interna processer

Struktur/system

Ögon/Öron i organsiationen

mm


Jag samarbetar med Nilsson & Mossberger AB inom rekrytering, analys och utveckling av kompetens www.enoem.se