HR - Tjänst erbjuder

  • Extern personalchef/VD- stöd – x dag/ar i veckan
  • Interimslösning under en definierad period
  • Projekt – x dag i veckan
  • Uppdrag- t ex personalhandbok
  • HR- support/Abonnemang – x timmar i månaden